เ ริ่ ม ต้ น . . .

เหอๆๆ เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะเขียนบล๊อก แล้วไม่มีหัวข้อใส่

เพราะฉะนั้นกลุ่มบล๊อกกลุ่มนี้ เป็นเรื่องราวของข้าพเจ้า – -

จะเรียกว่าเรื่องส่วนตัวของข้าพเจ้าก็ได้ (อยากอวด – -)

ไม่ใช่ละ แบบ อยากเล่าเก็บไว้ เวลางานศพข้าพเจ้าจะได้ไม่ต้องลำบากให้ใครมาพิมพ์เรื่องราวของข้าพเจ้าแจกงานศพเอิ๊กๆๆ

แบบว่า งานศพนี้ แปะเวบเลยค่ะ อยากรู้อ่านเอง – - (ไม่ให้เมนท์เฟ้ย สมาชิกเท่านั้น – - ขี้เกียจมาเครียดกับพวกไร้สาระมาป่วนบล๊อกคนอื่น – -)

ก้ออ่านะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>