เรียงลำดับ..วุ้นใสจ้า กับ ตาบ๊องตื้น

555

ชอบชื่อ “วุ้นใสจ้า กับ ตาบ๊องตื้น”

รู้สึกเหมือนนั่งเขียนฟิคชั่น แบบเกาหลี – -

ไม่มีอะไรค่ะ

แค่จะรงบรงม ลิ้งจุดเริ่มต้น ของเรื่องราว

วุ้นใสจ้า กับ ตาบ๊องตื้น

ให้คนที่เพิ่งเข้ามา (มีด้วย??)

ติดตามเรื่องราวถูก^^

เริ่มจาก

ค ว า ม ตั้ ง ใ จ . . . ข อ ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jamjangjung&date=29-07-2008&group=4&gblog=6

รั ก . . . ที่ ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร อ ะ ไ ร

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jamjangjung&date=04-09-2008&group=5&gblog=7

ป ร ะ กั น ค ว า ม รั ก . . .

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jamjangjung&date=06-09-2008&group=5&gblog=8

ความก้าวหน้า…ของความสัมพันธ์…gossip girl

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jamjangjung&date=30-09-2008&group=9&gblog=1

รั ก ห รื อ เ ป ล่ า ? ! . . .

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jamjangjung&date=30-09-2008&group=9&gblog=2

ค ว า ม ลั บ . . .

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jamjangjung&date=06-10-2008&group=9&gblog=3

ค ว า ม ลั บ ( ภ า ค ต่ อ ) . . .

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jamjangjung&date=09-10-2008&group=9&gblog=4

ม า ก ก ว่ า นั้ น . . .

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jamjangjung&date=16-10-2008&group=9&gblog=5

อ ะ ไ ร ดี น้ า . . . ~

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jamjangjung&date=24-10-2008&group=9&gblog=6

ไ ม่ รู้ น ะ . . .

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jamjangjung&date=28-10-2008&group=9&gblog=7

ค ว า ม รั ก ( ข้ า ง เ ดี ย ว ) . . . ทำ ใ ห้ ห า ย ป่ ว ย เ ร็ ว ! ! ! . . . ฟั น ธ ง ! ! !

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jamjangjung&date=01-11-2008&group=9&gblog=8

~ . . . ล อ ย ก ร ะ ท ง . . . กั บ ก า ร อ ว ส า น ข อ ง ซี รี ย์ . . . ~

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=jamjangjung&date=13-11-2008&group=9&gblog=9

วันนี้ความจริงมีสอบตอนเช้า

แว๊บๆตอนเปิดบล๊อกเก่าเห็นหัวข้อแล้วเอิ่ม….

ข้อดีของการเก็บความทรงจำเป็นลายลักษณ์อักษรก็ดีอย่างนี้แหล่ะ

หลายอย่างที่เราผ่านมา จำได้บ้างไม่ได้บ้าง

เมื่อกลับมาอ่านความคิด ความรู้สึก ในอดีตอีกครั้ง

มันทำให้เรารู้สึกขำกับตัวเองที่เป็นไปได้ขนาดนั้น(ทั้งๆที่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ – -)

จนบางครั้งตาบ๊องตื้นด่า…เป็นอะไร ผัวแกมาเหรอ ถึง นั่งยิ้มคนเดียว – -

ข้าพเจ้าก็ทำตาเขียวกลับ…อ้าว…(รีบมองสิ่งรอบตัว หาเหตุผลยิ้ม – -)…นู่นไงตลกดีออก – -(เนียนเข้าไป)…(ความจริงชั้นมีความสุขเพราะนายนั่นแหล่ะ><)

พอๆเดี๋ยวยาว เพราะ ช่วงที่หายไปเรื่องเยอะแยะเต็มไปหมด^^

เดี๋ยวสอบเสร็จ อาจกระดี๊กระด๊า มาเล่าใหม่ 555

ก้ออ่านะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>