พื ช ส ว น โ ล ก บ ล๊ อ ก โ บ ม า ก ม า ย – -

แปะก่อน รูปตามมาเร็วๆนี้ – -

ก้ออ่านะ

แอบชอบรูปตัวเองรูปนี้แฮะ – - เออ เวลาตัวเองไม่ชัดนี่ดูดีเนอะ สวยเบลอๆ – -

ก้ออ่านะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>